נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2850
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 89.79
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 69
שווי שוק 477
הון רשום למסחר 16736780
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2066.12 הכנסות 302.77
נכסים שוטפים 386.17 רווח גולמי 41.96
נכסים בלתי שוטפים 1679.95 רווח תפעולי 20.16
הון עצמי 825.12 רווח לפני מס -5.21
התחייבות שוטפות 293.54 רווח נקי -2.27
התחייבויות בלתי שוטפות 947.46 רווח למניה -0.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 2850 0 3508 99.98
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
סקייליין קנדה 65.34 311.65
דינמיק פאנד ז 4.27 20.37
מישורים 3.46 16.48
בלוטרייך גיל 2.63 12.57
שניידר אלכס ז 1.51 7.18
דינמיק קלאס ז 1.33 6.36
לאיין בלייק ד. ז 1.19 5.7
הכשרת הישוב 0.86 4.11
דינמיק ביזנס ז 0.58 2.77
דינמיק אסטייט-ז 0.23 1.11
דינמיק אופרט ז 0.05 0.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 2850 0.35 66
13/11/2018 2840 -0.11 81
12/11/2018 2843 0.35 36
11/11/2018 2833 0.07 26
08/11/2018 2831 0.68 63
07/11/2018 2812 0.39 28
06/11/2018 2801 0.9 30
05/11/2018 2776 0.04 400
04/11/2018 2775 -0.79 115
01/11/2018 2797 -2.95 337
31/10/2018 2882 0.42 365
29/10/2018 2870 -0.52 27
28/10/2018 2885 1.16 11
25/10/2018 2852 -1.79 17
24/10/2018 2904 -1.63 58
23/10/2018 2952 -0.2 128
22/10/2018 2958 0.85 17
21/10/2018 2933 -1.61 60
18/10/2018 2981 1.22 17
17/10/2018 2945 -0.77 82
16/10/2018 2968 -0.2 44