נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3475
שער פתיחה 3475 0
שער ממוצע 3475 0
פער ארביטראז' -5.09
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6.48
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 63
שווי שוק 180.16
הון רשום למסחר 5184361
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
3197 -8 3423 -1.5
2803 -19.34 3441 -0.98
2801 -19.4 3460 -0.43
2800 -19.42 3469 -0.17
3470 -0.14
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 924.13 הכנסות 15.13
נכסים שוטפים 78.24 רווח גולמי 8.57
נכסים בלתי שוטפים 845.89 רווח תפעולי 5.84
הון עצמי 275.12 רווח לפני מס 3.86
התחייבות שוטפות 45.45 רווח נקי -2.36
התחייבויות בלתי שוטפות 603.56 רווח למניה 0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 3475 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
משפ' קפרי ז 73.23 131.92
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 3475 0 0
18/07/2018 3475 0 0
17/07/2018 3475 0 0
16/07/2018 3475 0 0
15/07/2018 3475 0 0
12/07/2018 3475 0 0
11/07/2018 3475 0 0
10/07/2018 3475 0 0
09/07/2018 3475 -3.34 1
08/07/2018 3595 0 0
05/07/2018 3595 6.3 6
04/07/2018 3382 7.33 2
03/07/2018 3151 0 0
02/07/2018 3151 0 0
01/07/2018 3151 0 0
28/06/2018 3151 0 4
27/06/2018 3151 0 0
26/06/2018 3151 0 0
25/06/2018 3151 -1.5 2
24/06/2018 3199 -0.03 8
21/06/2018 3200 6.67 5