נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 209.8
שער פתיחה 209.8 0
שער ממוצע 209.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 440
שווי שוק 0.54
הון רשום למסחר 257350
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
90 -57.1 250 19.16
30 -85.7 369 75.88
370 76.36
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 48.65 הכנסות 96.81
נכסים שוטפים 44.24 רווח גולמי 16.88
נכסים בלתי שוטפים 4.41 רווח תפעולי 1.34
הון עצמי 15.34 רווח לפני מס 1.26
התחייבות שוטפות 26.26 רווח נקי 0.98
התחייבויות בלתי שוטפות 7.05 רווח למניה 0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 209.8 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 209.8 0 0
20/06/2018 209.8 0 0
19/06/2018 209.8 0 0
18/06/2018 209.8 0 0
17/06/2018 209.8 0.14 0
14/06/2018 209.5 0 0
13/06/2018 209.5 0 0
12/06/2018 209.5 0 0
11/06/2018 209.5 0 0
10/06/2018 209.5 0 0
07/06/2018 209.5 0 0
06/06/2018 209.5 0 0
05/06/2018 209.5 0.19 0
04/06/2018 209.1 0 0
03/06/2018 209.1 0 0
31/05/2018 209.1 0 0
30/05/2018 209.1 0 0
29/05/2018 209.1 0.14 0
28/05/2018 208.8 0 0
27/05/2018 208.8 0 0
24/05/2018 208.8 0.1 0
23/05/2018 208.6 0.14 0