נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 14210
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 35145.41
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 126404.9 הכנסות 30592.19
נכסים שוטפים 25643.83 רווח גולמי 12310.92
נכסים בלתי שוטפים 100761.1 רווח תפעולי 3587.58
הון עצמי 46906.06 רווח לפני מס 2032.35
התחייבות שוטפות 17588.54 רווח נקי 1594.05
התחייבויות בלתי שוטפות 61910.31 רווח למניה 2.96
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
וולינגטון ז 9.19
בלקרוק ז 8.08
וואנגארד קב' 5.75
קורי רוברט ז 0.3
קמרון וונדי ז 0.01
ליונס ג'ו-אלן ז 0
דימיק ניל ז 0.01
היגינס מלינה ז 0.02
ליץ' דאגלס ז 0.01
מאליק רג'יב ז 0.17
פאריש מארק ז 0.01
פיאט רודני ז 0.01
ונדרוין רנדל ז 0.01
ברש הת'ר ז 0.17
סינדריץ רוברט ז 0
מארון ג'וזף ז 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים