נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 88.9
שער פתיחה 88.9 0
שער ממוצע 88.9 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.78
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2000
שווי שוק 5.72
הון רשום למסחר 6438152
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
41 -53.88 88 -1.01
20 -77.5 88.6 -0.34
88.7 -0.22
100 12.49
130 46.23
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 75.08 הכנסות 51.82
נכסים שוטפים 67.2 רווח גולמי 39.24
נכסים בלתי שוטפים 7.87 רווח תפעולי -17.44
הון עצמי 12.26 רווח לפני מס -10.72
התחייבות שוטפות 50.55 רווח נקי -10.88
התחייבויות בלתי שוטפות 12.27 רווח למניה -0.35
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 88.9 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 88.9 0 0
14/03/2018 88.9 0 0
13/03/2018 88.9 0 0
12/03/2018 88.9 0 0
11/03/2018 88.9 0 0
08/03/2018 88.9 0 0
07/03/2018 88.9 0 0
06/03/2018 88.9 0 0
05/03/2018 88.9 0 0
04/03/2018 88.9 0 0
28/02/2018 88.9 0 0
27/02/2018 88.9 0 0
26/02/2018 88.9 0 0
25/02/2018 88.9 0 0
22/02/2018 88.9 0 0
21/02/2018 88.9 0 0
20/02/2018 88.9 0 0
19/02/2018 88.9 51.45 2