נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 483.5
שער פתיחה 483.5 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 267.8
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 420
שווי שוק 265.87
הון רשום למסחר 54987900
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
465.2 -3.78 477.9 -1.16
465.1 -3.81 482.8 -0.14
465 -3.83 483.5 0
460 -4.86 494.1 2.19
454 -6.1 500 3.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 395.83 הכנסות 325.89
נכסים שוטפים 74.68 רווח גולמי 62.4
נכסים בלתי שוטפים 312.96 רווח תפעולי 33.85
הון עצמי 182.07 רווח לפני מס 29.49
התחייבות שוטפות 88.23 רווח נקי 20.33
התחייבויות בלתי שוטפות 125.53 רווח למניה 0.37
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אמיליה פיתוח 36.87 98.03
מגדל משתתפות 7.94 21.11
הראל ק.גמל 6.2 16.5
כלל ביטוח-ק.גמל 5.2 13.82
ילין ק.נאמ 4.95 13.15
דש איפקס ק.גמל 4.41 11.73
כלל ביטוח-משתתפ 3.75 9.98
דש איפקס ק.נאמ 2.4 6.37
ילין ק.גמל 1.2 3.2
הראל ק.נאמ 1.09 2.9
מגדל ק.נאמ 0.61 1.62
גליק מוטי 0.08 0.2
אפסילון ק.נאמ 0.01 0.04
הראל השקעות 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/04/2019 483.5 -1.97 37
16/04/2019 493.2 1.75 24
15/04/2019 484.7 -2.53 43
14/04/2019 497.3 -0.64 63
11/04/2019 500.5 0.2 44
10/04/2019 499.5 0.91 59
08/04/2019 495 -0.02 34
07/04/2019 495.1 -0.98 39
04/04/2019 500 3.73 454
03/04/2019 482 -0.04 142
02/04/2019 482.2 0 27
01/04/2019 482.2 0.37 350
31/03/2019 480.4 -0.93 16
28/03/2019 484.9 1.49 109
27/03/2019 482.7 2.48 4
26/03/2019 471 0.77 12
25/03/2019 467.4 -0.43 26
24/03/2019 469.4 -1.14 19
20/03/2019 474.8 -0.31 33
19/03/2019 476.3 4 2