נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 718
שער פתיחה 718 0
שער ממוצע 718 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.92
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 9
שווי שוק 1.13
הון רשום למסחר 157900
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
25 -96.52 718 0
22 -96.94 969 34.96
8.2 -98.86 1000 39.28
8.1 -98.87 2100 192.48
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9130.28 הכנסות 430.1
נכסים שוטפים 393.33 רווח גולמי 329.14
נכסים בלתי שוטפים 8736.95 רווח תפעולי 387.71
הון עצמי 3492.76 רווח לפני מס 391.78
התחייבות שוטפות 897.28 רווח נקי 311
התחייבויות בלתי שוטפות 4740.23 רווח למניה 22.83
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 718 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
15/03/2018 718 0 0
14/03/2018 718 0 0
13/03/2018 718 0 0
12/03/2018 718 0 0
11/03/2018 718 10.48 0
08/03/2018 649.9 0 0
07/03/2018 649.9 0 0
06/03/2018 649.9 0 0
05/03/2018 649.9 0 0
04/03/2018 649.9 0 0
28/02/2018 649.9 0 0
27/02/2018 649.9 398.01 0
26/02/2018 130.5 -34.75 1
25/02/2018 200 0 0
22/02/2018 200 0 0
21/02/2018 200 0 0
20/02/2018 200 0 0
19/02/2018 200 0 0