נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 469.9
שער פתיחה 469.9 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 91.7
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 450
שווי שוק 179.81
הון רשום למסחר 38266481
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
465.4 -0.96 474.6 1
465.3 -0.98 477.1 1.53
462 -1.68 477.2 1.55
461.5 -1.79 478 1.72
458.2 -2.49 478.5 1.83
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 695.93 הכנסות 35.59
נכסים שוטפים 31.63 רווח גולמי 23.66
נכסים בלתי שוטפים 664.3 רווח תפעולי 14.22
הון עצמי 263.88 רווח לפני מס 5.54
התחייבות שוטפות 20 רווח נקי 3.72
התחייבויות בלתי שוטפות 412.05 רווח למניה 0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גולדפינגר יאיר 53.01 95.32
אלוני חץ 10.76 19.34
דש איפקס ק.גמל 8.93 16.06
מיטב דש ת.סל 0.35 0.63
שטרן רון 0.17 0.31
דש איפקס ק.נאמ 0.01 0.01
גולדפינגר עדי 0 0
פרייס טובה 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 469.9 0.38 50
15/11/2018 468.1 1.1 24
14/11/2018 463 0.96 431
13/11/2018 458.6 0.79 9
12/11/2018 455 0.82 43
11/11/2018 451.3 1.21 5
08/11/2018 445.9 0.7 14
07/11/2018 442.8 0.82 7
06/11/2018 439.2 -0.05 14
05/11/2018 439.4 -0.5 6
04/11/2018 441.6 0 3
01/11/2018 441.6 0 6
31/10/2018 441.6 1.08 24
29/10/2018 436.9 0.46 17
28/10/2018 434.9 0 2
25/10/2018 434.9 -2.73 33
24/10/2018 447.1 0.04 18
23/10/2018 446.9 -2.1 39
22/10/2018 456.5 -0.8 4
21/10/2018 460.2 0 0