נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 153.5
שער פתיחה 154 0.33
שער ממוצע 153.59 0.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 998.48
מחזור ע.נ. 64894
מספר עסקאות 29
תנועה מינימלית 1200
שווי שוק 536.9
הון רשום למסחר 350000000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
152.5 -0.65 152.7 -0.52
151.9 -1.04 153 -0.33
151.3 -1.43 153.5 0
150.6 -1.89 154.2 0.46
150.5 -1.95 156 1.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1798.65 הכנסות 617.42
נכסים שוטפים 1686.36 רווח גולמי 51.09
נכסים בלתי שוטפים 112.29 רווח תפעולי 24.29
הון עצמי 81.25 רווח לפני מס 23.3
התחייבות שוטפות 1713.61 רווח נקי 17.97
התחייבויות בלתי שוטפות 3.79 רווח למניה 0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 153.4 -0.07 0 0
17:24 152.4 -0.72 5711 8.7
16:58 152 -0.98 1500 2.28
16:58 152 -0.98 1500 2.28
16:58 152 -0.98 1500 2.28
13:21 154 0.33 3133 4.82
13:21 154 0.33 6485 9.99
13:21 154 0.33 7660 11.8
10:45 154.2 0.46 1821 2.81
10:45 154.2 0.46 3179 4.9
10:44 154.2 0.46 1031 1.59
10:44 154.2 0.46 1231 1.9
10:44 154.2 0.46 1486 2.29
10:44 154.3 0.52 1252 1.93
09:55 154.4 0.59 65 0.1
09:46 154 0.33 1499 2.31
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פוזיס אהוד-נציג 33.37 179.15
פימי חמש 2102 15.05 80.8
ילין ק.נאמ 8.01 43
הראל ק.גמל 7.38 39.63
כלל ביטוח-ק.גמל 3.76 20.17
כלל ביטוח-משתתפ 2.93 15.73
ילין ק.גמל 1.9 10.2
גרשון בועז 1.68 9.03
הראל ק.נאמ 1.06 5.68
אפסילון ק.נאמ 0.41 2.18
הראל ת.סל 0.29 1.57
הראל השקעות 0.16 0.87
נווה מירי 0.01 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/03/2018 153.4 -0.07 100
21/03/2018 153.5 0.39 79
20/03/2018 152.9 0.99 47
19/03/2018 151.4 -6.2 286
18/03/2018 161.4 -0.55 127
15/03/2018 162.3 -0.49 25
14/03/2018 163.1 -0.12 109
13/03/2018 163.3 1.3 137
12/03/2018 161.2 -0.25 109
11/03/2018 161.6 1.44 88
08/03/2018 159.3 0 233
07/03/2018 159.3 -0.87 144
06/03/2018 160.7 0.44 276
05/03/2018 160 -0.5 1172
04/03/2018 160.8 0.06 315
28/02/2018 160.7 0.37 64
27/02/2018 160.1 -0.68 470
26/02/2018 161.2 -0.31 55
25/02/2018 161.7 0.68 189