נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 127.7
שער פתיחה 127.7 0
שער ממוצע 128.47 0.6
מחזור יומי ממוצע (שנה) 514.82
מחזור ע.נ. 8573
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 1600
שווי שוק 450.8
הון רשום למסחר 350000000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
128.1 0.31 129.1 1.1
127.8 0.08 129.2 1.17
127.7 0 129.6 1.49
126.4 -1.02 129.9 1.72
126.1 -1.25 130 1.8
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1857.77 הכנסות 460.1
נכסים שוטפים 1659.76 רווח גולמי 41.53
נכסים בלתי שוטפים 198.01 רווח תפעולי 16.83
הון עצמי 91.16 רווח לפני מס 16.51
התחייבות שוטפות 1734.14 רווח נקי 12.17
התחייבויות בלתי שוטפות 32.47 רווח למניה 0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:46 128.8 0.86 3239 4.17
09:46 128.8 0.86 5332 6.87
09:46 127.8 0.08 2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פוזיס אהוד-נציג 35.05 158.01
פימי חמש 2102 15.05 67.85
ילין ק.נאמ 8.17 36.83
הראל ק.גמל 7.38 33.27
הפניקס ק.גמל 6.22 28.03
כלל ביטוח-ק.גמל 3.71 16.72
כלל ביטוח-משתתפ 3.02 13.63
ילין ק.גמל 1.9 8.57
הראל ק.נאמ 1.17 5.26
הפניקס 0.62 2.8
אקסלנס ת.סל 0.26 1.19
אפסילון ק.נאמ 0.03 0.13
הראל השקעות 0.03 0.12
נווה מירי 0.01 0.06
הראל ת.סל 0.01 0.04
אקסלנס ק.נאמ 0.01 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 127.7 0.47 46
15/11/2018 127.1 0.32 155
14/11/2018 126.7 0.16 221
13/11/2018 126.5 -0.94 204
12/11/2018 127.7 -0.55 106
11/11/2018 128.4 -0.23 179
08/11/2018 128.7 -0.08 191
07/11/2018 128.8 -0.08 166
06/11/2018 128.9 -0.46 68
05/11/2018 129.5 0.31 213
04/11/2018 129.1 0.39 9
01/11/2018 128.6 -0.08 76
31/10/2018 128.7 -0.62 191
29/10/2018 129.5 0.54 192
28/10/2018 128.8 0.08 13
25/10/2018 128.7 -2.2 83
24/10/2018 131.6 0 147
23/10/2018 131.6 0.46 293
22/10/2018 131 1.63 82
21/10/2018 128.9 2.06 161