נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1390
שער פתיחה 1390 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 30.85
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 178.66
הון רשום למסחר 12853340
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1377 -0.94 1399 0.65
1364 -1.87 1400 0.72
1363 -1.94 1404 1.01
1355 -2.52 1418 2.01
1348 -3.02 1426 2.59
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 36.69 הכנסות 0
נכסים שוטפים 33.54 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 3.15 רווח תפעולי -17.17
הון עצמי 31.63 רווח לפני מס -30.17
התחייבות שוטפות 3.58 רווח נקי -30.17
התחייבויות בלתי שוטפות 1.47 רווח למניה -2.99
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ברנמילר אברהם 70.92 126.71
מגדל משתתפות 7.32 13.07
דש איפקס ק.גמל 6.66 11.89
מגדל קופ"ג 5.36 9.57
מגדל ביטוח 2.33 4.17
דש איפקס ק.נאמ 1.53 2.73
מיטב דש ת.סל 0.13 0.24
מגדל ק.נאמ 0.03 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2018 1390 -0.07 49
23/05/2018 1391 -1.42 22
22/05/2018 1411 -0.56 92
21/05/2018 1419 0 0
17/05/2018 1419 0 3
16/05/2018 1419 -0.56 10
15/05/2018 1427 -1.99 161
14/05/2018 1456 -1.75 8
13/05/2018 1482 0 2
10/05/2018 1482 -2.05 3
09/05/2018 1513 0 0
08/05/2018 1513 0 1
07/05/2018 1513 0 6
06/05/2018 1513 0 0
03/05/2018 1513 0 8
02/05/2018 1513 0 0
01/05/2018 1513 0.13 3
30/04/2018 1511 0.94 4
29/04/2018 1497 -0.2 67