נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 370
שער פתיחה 370 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 61.51
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 540
שווי שוק 57.07
הון רשום למסחר 15423331
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 64.07 הכנסות 0
נכסים שוטפים 12.14 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 46.63 רווח תפעולי -7.36
הון עצמי 32.94 רווח לפני מס -7.29
התחייבות שוטפות 29.68 רווח נקי -7.29
התחייבויות בלתי שוטפות 1.45 רווח למניה -0.59
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ברנמילר אברהם 63.83 36.43
מגדל משתתפות 12.54 7.15
דש איפקס ק.גמל 6.47 3.69
מגדל ביטוח 2.19 1.25
דש איפקס ק.נאמ 0.14 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 370 -0.08 7
22/05/2019 370.3 -2.45 18
21/05/2019 379.6 0.74 20
20/05/2019 376.8 5.46 99
19/05/2019 357.3 0 1
16/05/2019 357.3 -4.21 39
15/05/2019 373 0 0
14/05/2019 373 1.36 9
13/05/2019 368 -4.49 100
12/05/2019 385.3 -2.03 22
07/05/2019 393.3 -0.05 4
06/05/2019 393.5 1.42 2
05/05/2019 388 0.34 4
02/05/2019 386.7 4.46 27
01/05/2019 370.2 0 3
30/04/2019 370.2 -1.62 72
29/04/2019 376.3 -1.18 10
28/04/2019 380.8 -0.37 6