נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 9299
שער פתיחה 9299 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 804.89
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 22
שווי שוק 751.43
הון רשום למסחר 8080740
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
9323 0.26
9400 1.09
9595 3.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5047.75 הכנסות 535.33
נכסים שוטפים 756.4 רווח גולמי 35.15
נכסים בלתי שוטפים 4291.35 רווח תפעולי 10.29
הון עצמי 2261.21 רווח לפני מס 10.29
התחייבות שוטפות 2533.96 רווח נקי 7.46
התחייבויות בלתי שוטפות 96.1 רווח למניה -0.76
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 9299 0.32 46
21/01/2019 9269 0.08 95
20/01/2019 9262 0.67 383
17/01/2019 9200 2.22 110
16/01/2019 9000 0.98 283
15/01/2019 8913 -0.97 20
14/01/2019 9000 0 315
13/01/2019 9000 0 112
10/01/2019 9000 -1.1 274
09/01/2019 9100 0 637
08/01/2019 9100 0.55 133
07/01/2019 9050 0 5
06/01/2019 9050 0 0
03/01/2019 9050 -0.55 8
02/01/2019 9100 0 1106
01/01/2019 9100 1.68 281
31/12/2018 8950 0.43 326
30/12/2018 9500 1.06 402
27/12/2018 9400 0 576
26/12/2018 9400 -0.53 1173
25/12/2018 9450 -0.53 469
24/12/2018 9500 0.9 1910