נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4664
שער פתיחה 4664 0
שער ממוצע
פער ארביטראז' -0.98
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.51
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 43
שווי שוק 1808.33
הון רשום למסחר 38772074
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4034.51 הכנסות 270.62
נכסים שוטפים 284.21 רווח גולמי 191.24
נכסים בלתי שוטפים 3750.3 רווח תפעולי 116.05
הון עצמי 2008.33 רווח לפני מס 116.05
התחייבות שוטפות 1481.95 רווח נקי 125.52
התחייבויות בלתי שוטפות 544.22 רווח למניה 3.26
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פן ארתור ז 0.48 8.61
כץ סמואל ז 0.38 6.86
פלוג ג'פרי ז 0.04 0.72
ברנשטיין אדם ז 0.01 0.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 4664 1.02 8
21/01/2019 4617 0 0
20/01/2019 4617 0 0
17/01/2019 4617 0 0
16/01/2019 4652 0 0
15/01/2019 4652 0 0
14/01/2019 4652 0 0
13/01/2019 4652 0 0
10/01/2019 4652 0 0
09/01/2019 4652 0 0
08/01/2019 4652 0 0
07/01/2019 4652 0 0
06/01/2019 4652 0 0
03/01/2019 4652 0 0
02/01/2019 4652 0 0
01/01/2019 4652 0 0
31/12/2018 4652 0 0
30/12/2018 4652 0 0
27/12/2018 4652 0 0
26/12/2018 4652 0.32 0
25/12/2018 4637 0 0
24/12/2018 4637 0 0