נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 643.8
שער פתיחה 643.8 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 27.05
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 320
שווי שוק 511.92
הון רשום למסחר 79514900
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
632.8 -1.71 648 0.65
630 -2.14 659.5 2.44
628.2 -2.42 669.4 3.98
618.9 -3.87 679.4 5.53
609.8 -5.28 689.6 7.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי 6 6102 66.55 340.67
מנורה ק.גמל 11.13 56.98
דש איפקס ק.גמל 6.67 34.12
הפניקס ק.גמל 5.55 28.44
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 643.8 -0.77 11
21/01/2019 648.8 -0.18 7
20/01/2019 650 0 16
17/01/2019 650 0.14 15
16/01/2019 649.1 2.43 3
15/01/2019 633.7 0 0
14/01/2019 633.7 0.05 0
13/01/2019 633.4 0 0
10/01/2019 633.4 0 5
09/01/2019 633.4 -0.66 30
08/01/2019 637.6 -1.35 46
07/01/2019 646.3 0.58 73
06/01/2019 642.6 -0.85 66
03/01/2019 648.1 1.3 67
02/01/2019 639.8 1.64 92
01/01/2019 629.5 1.58 43
31/12/2018 619.7 2.29 2
30/12/2018 605.8 0 11