נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 36950
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 534.61
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 5
שווי שוק 809.03
הון רשום למסחר 2189523
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1213.59 הכנסות 982.56
נכסים שוטפים 854.59 רווח גולמי 132.35
נכסים בלתי שוטפים 359 רווח תפעולי 48.41
הון עצמי 466.82 רווח לפני מס 41.78
התחייבות שוטפות 619.79 רווח נקי 32.03
התחייבויות בלתי שוטפות 126.97 רווח למניה 14.63
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 36950 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ערד 55.47 448.75
איזנברג שלמה 14.48 117.17
הפניקס ק.גמל 5.51 44.58
הפניקס 0.56 4.53
אקסלנס ת.סל 0.44 3.56
אקסלנס ק.נאמ 0.05 0.37
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 36950 -0.05 116
13/11/2018 36970 0.6 68
12/11/2018 36750 -0.11 194
11/11/2018 36790 -0.41 501
08/11/2018 36940 -1.57 632
07/11/2018 37530 1.41 73
06/11/2018 37010 -2.4 305
05/11/2018 37920 -1.33 192
04/11/2018 38430 -0.1 135
01/11/2018 38470 0.23 846
31/10/2018 38380 1 4427
29/10/2018 38000 0 2279
28/10/2018 38000 1.17 336
25/10/2018 37560 -0.13 580
24/10/2018 37610 1.98 108
23/10/2018 36880 -2.97 180
22/10/2018 38010 2.04 3844
21/10/2018 37250 1.53 123
18/10/2018 36690 4.74 1333
17/10/2018 35030 -0.4 101
16/10/2018 35170 1.35 226