נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 33.5
שער פתיחה 33.5 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 32.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 6000
שווי שוק 24.97
הון רשום למסחר 74539392
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
32.9 -1.79
32.8 -2.09
32.3 -3.58
32 -4.48
31.9 -4.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 19.77 הכנסות 0
נכסים שוטפים 14.55 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 5.23 רווח תפעולי -7.96
הון עצמי 18.52 רווח לפני מס -12.74
התחייבות שוטפות 1.17 רווח נקי -12.8
התחייבויות בלתי שוטפות 0.08 רווח למניה -0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גולדשטיין דן 65.87 16.45
גולדשטיין גד 6.71 1.68
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 33.5 0 14
21/01/2019 33.5 1.52 14
20/01/2019 33 1.54 11
17/01/2019 32.5 0 0
16/01/2019 32.5 0.62 10
15/01/2019 32.3 0 0
14/01/2019 32.3 0 0
13/01/2019 32.3 -5.56 29
10/01/2019 34.2 3.32 28
09/01/2019 33.1 0 0
08/01/2019 33.1 -0.6 4
07/01/2019 33.3 0 0
06/01/2019 33.3 1.52 6
03/01/2019 32.8 0 0
02/01/2019 32.8 -2.09 3
01/01/2019 33.5 0 8
31/12/2018 33.5 -2.33 14
30/12/2018 34.3 2.39 4
27/12/2018 33.5 0.6 97
26/12/2018 33.3 0 2
25/12/2018 33.3 -2.92 190
24/12/2018 34.3 -1.44 8