שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי מחזור ע.נ.
שערים תוך יומיים
20:49 0.002 0 130
16:30 0.002 0 100
16:30 0.002 0 100
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים