שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי מחזור ע.נ.
שערים תוך יומיים
18:02 0.0001 0 110000
18:01 0.0001 0 100000
18:01 0.0001 0 50000
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים