נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1382
שער פתיחה 1382 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 40.52
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 150
שווי שוק 205.47
הון רשום למסחר 14867585
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1337 -3.26 1389 0.51
1336 -3.33 1390 0.58
1331 -3.69 1400 1.3
1305 -5.57 1402 1.45
1279 -7.45 1430 3.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 651.46 הכנסות 41.3
נכסים שוטפים 36.92 רווח גולמי 19.81
נכסים בלתי שוטפים 614.54 רווח תפעולי 12.25
הון עצמי 223.94 רווח לפני מס 10.94
התחייבות שוטפות 193.32 רווח נקי 8.82
התחייבויות בלתי שוטפות 234.2 רווח למניה 0.59
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רובינשטיין אודי 15.93 32.73
נ.נ.ד.י.מ ניהול 15.93 32.73
רובינשטיין ארנון 10.17 20.9
רובינשטיין גולן 10.17 20.9
רייטמן מיה 10.17 20.9
פסגות ק.גמל 7.51 15.42
הראל ק.גמל 5.68 11.66
הראל משתתפות 3.4 7
רובינשטיין מרדכי 1.35 2.76
פסגות ק.נאמ 0.11 0.22
הראל ק.נאמ 0.07 0.13
רובינשטיין ורדה 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 1382 -0.07 13
21/01/2019 1383 -0.22 46
20/01/2019 1386 2.67 24
17/01/2019 1350 -0.88 29
16/01/2019 1362 0.59 22
15/01/2019 1354 -2.8 158
14/01/2019 1393 0.94 44
13/01/2019 1380 0.36 58
10/01/2019 1375 1.18 95
09/01/2019 1379 0.22 68
08/01/2019 1376 2.46 75
07/01/2019 1343 0.9 26
06/01/2019 1331 4.47 37
03/01/2019 1274 -2.67 11
02/01/2019 1309 1 9
01/01/2019 1296 1.89 10
31/12/2018 1272 1.19 222
30/12/2018 1257 -2.03 8
27/12/2018 1283 -0.77 50
26/12/2018 1293 4.78 18
25/12/2018 1234 -0.16 20
24/12/2018 1236 -0.8 224