נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 25.05 הכנסות 0
נכסים שוטפים 23.32 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1.73 רווח תפעולי -11.27
הון עצמי 14.94 רווח לפני מס -17.05
התחייבות שוטפות 2.86 רווח נקי -17.05
התחייבויות בלתי שוטפות 7.25 רווח למניה -0.16
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ירקוני שי 12.6
נוריאל צ'יריץ' קסביאן 14.68
אשכנזי נדיר 12.26
מיכאל אילן ניהו 15.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים