נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1544
שער פתיחה 1544 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 47.74
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 150
שווי שוק 222.26
הון רשום למסחר 14394816
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1401 -9.26
1400 -9.33
1111 -28.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 261.17 הכנסות 202.72
נכסים שוטפים 216.14 רווח גולמי 52.44
נכסים בלתי שוטפים 45.03 רווח תפעולי 15.74
הון עצמי 179.15 רווח לפני מס 13.64
התחייבות שוטפות 67 רווח נקי 10.45
התחייבויות בלתי שוטפות 15.01 רווח למניה 0.73
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אילקס מדיקל 53.91 119.82
מגדל משתתפות 8.45 18.78
אלפא ערך 1 שות' 8.31 18.46
הפניקס ק.גמל 8.17 18.15
דש איפקס ק.גמל 5.78 12.84
דש איפקס ק.נאמ 1.81 4.02
אקסלנס ת.סל 0.04 0.1
מגדל ק.נאמ 0.03 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 1544 0.06 36
21/01/2019 1543 2.05 36
20/01/2019 1512 0 20
17/01/2019 1512 0 20
16/01/2019 1512 0.93 31
15/01/2019 1498 4.39 51
14/01/2019 1435 0.42 0
13/01/2019 1429 0.14 71
10/01/2019 1427 0 1037
09/01/2019 1427 0.99 19
08/01/2019 1413 0 109
07/01/2019 1413 -4.91 3
06/01/2019 1486 4.5 23
03/01/2019 1422 -3.13 9
02/01/2019 1468 0.14 32
01/01/2019 1466 7.16 5
31/12/2018 1368 0.59 15
30/12/2018 1360 3.03 2
27/12/2018 1320 0 3
26/12/2018 1320 -0.83 2
25/12/2018 1331 1.14 9
24/12/2018 1316 0.08 100