נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1664
שער פתיחה 1664 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 25.69
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 239.53
הון רשום למסחר 14394816
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1635 -1.74 1698 2.04
1631 -1.98 1699 2.1
1602 -3.73 1700 2.16
1601 -3.79 1760 5.77
1585 -4.75 1790 7.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 312.76 הכנסות 71.13
נכסים שוטפים 240.43 רווח גולמי 17.78
נכסים בלתי שוטפים 72.33 רווח תפעולי 4.67
הון עצמי 175.41 רווח לפני מס 6.71
התחייבות שוטפות 99.6 רווח נקי 5.14
התחייבויות בלתי שוטפות 37.75 רווח למניה 0.36
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אילקס מדיקל 53.91 129.13
אלפא ערך 1 שות' 8.85 21.2
מגדל משתתפות 8.45 20.24
הפניקס ק.גמל 8.36 20.02
דש איפקס ק.גמל 5.28 12.66
דש איפקס ק.נאמ 1.73 4.14
אקסלנס ק.נאמ 0.05 0.12
מגדל ק.נאמ 0.04 0.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/06/2019 1664 -1.01 8
12/06/2019 1681 -6.04 22
11/06/2019 1789 0 3
10/06/2019 1789 5.24 7
06/06/2019 1700 0 17
05/06/2019 1700 -3.79 46
04/06/2019 1767 -1.23 17
03/06/2019 1789 0 1
02/06/2019 1789 4.31 3
30/05/2019 1715 0 2
29/05/2019 1715 0.47 57
28/05/2019 1707 4.21 54
27/05/2019 1638 0 3
26/05/2019 1638 0 1
23/05/2019 1638 0.24 1
22/05/2019 1634 0 3
21/05/2019 1634 0 0
20/05/2019 1634 0 1
19/05/2019 1634 0 1