נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 132
שער פתיחה 132 0
שער ממוצע
פער ארביטראז' -63.7
מחזור יומי ממוצע (שנה) 18.92
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1700
שווי שוק 50.72
הון רשום למסחר 38421631
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
128.9 -2.35 132 0
126.4 -4.24 133.5 1.14
126.3 -4.32 133.9 1.44
126.2 -4.39 135 2.27
126.1 -4.47 135.5 2.65
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 40.09 הכנסות 18.75
נכסים שוטפים 33.04 רווח גולמי 7.62
נכסים בלתי שוטפים 7.06 רווח תפעולי -7.02
הון עצמי 18.54 רווח לפני מס -7.14
התחייבות שוטפות 14.13 רווח נקי -7.22
התחייבויות בלתי שוטפות 7.43 רווח למניה -0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דויטש יורם 63.42 32.17
ירושלמי עידו 3.19 1.62
דויטש אורית 0.75 0.38
גילאי דולב 0.17 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 132 1.93 29
21/01/2019 129.5 0 0
20/01/2019 129.5 0 0
17/01/2019 129.5 0 0
16/01/2019 129.5 0.54 8
15/01/2019 128.8 0 0
14/01/2019 128.8 -0.85 13
13/01/2019 129.9 0.85 2
10/01/2019 128.8 1.02 25
09/01/2019 127.5 4.08 167
08/01/2019 122.5 1.24 12
07/01/2019 121 0 1
06/01/2019 121 0.75 51
03/01/2019 120.1 0 0
02/01/2019 120.1 -0.5 27
01/01/2019 120.7 2.72 11
31/12/2018 117.5 -2.89 9
30/12/2018 121 0 0
27/12/2018 121 0.41 5
26/12/2018 120.5 -1.63 5
25/12/2018 122.5 -4.45 57
24/12/2018 128.2 0 0