נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 118.3
שער פתיחה 118.3 0
שער ממוצע
פער ארביטראז' -73.46
מחזור יומי ממוצע (שנה) 18.35
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1500
שווי שוק 45.45
הון רשום למסחר 38421631
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
114.9 -2.87 118.8 0.42
114.8 -2.96 118.9 0.51
112 -5.33 121.4 2.62
111.9 -5.41 121.5 2.7
111.8 -5.49 121.6 2.79
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 41.22 הכנסות 18.75
נכסים שוטפים 33.87 רווח גולמי 7.62
נכסים בלתי שוטפים 7.35 רווח תפעולי -7.02
הון עצמי 18.31 רווח לפני מס -7.14
התחייבות שוטפות 15.01 רווח נקי -7.22
התחייבויות בלתי שוטפות 8.01 רווח למניה -0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דויטש יורם 63.42 28.83
ירושלמי עידו 3.19 1.45
דויטש אורית 0.75 0.34
גילאי דולב 0.17 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/04/2019 118.3 0 0
16/04/2019 118.3 0 0
15/04/2019 118.3 0 0
14/04/2019 118.3 0.25 1
11/04/2019 118 0 0
10/04/2019 118 0 0
08/04/2019 118 -2.32 12
07/04/2019 120.8 0 0
04/04/2019 120.8 0.17 8
03/04/2019 120.6 -4.66 11
02/04/2019 126.5 -3.88 12
01/04/2019 131.6 0 0
31/03/2019 131.6 0 0
28/03/2019 131.6 2.33 43
27/03/2019 128.6 0 0
26/03/2019 128.6 0 1
25/03/2019 128.6 0 0
24/03/2019 128.6 0 0
20/03/2019 128.6 0 0
19/03/2019 128.6 0 0