נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 317.3
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 554.81
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 670
שווי שוק 18.88
הון רשום למסחר 5951523
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3.11 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.96 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 2.15 רווח תפעולי -4.52
הון עצמי 2.97 רווח לפני מס -4.52
התחייבות שוטפות 0.14 רווח נקי -4.52
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.93
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 317.3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
זרח אברהם 9.08 1.71
פרי עדי 0.34 0.06
חזן אברהם 0.25 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 317.3 -1.49 75
24/03/2019 322.1 -1.14 100
20/03/2019 325.8 0.22 164
19/03/2019 325.1 1.72 195
18/03/2019 319.6 -1.14 191
17/03/2019 323.3 2.77 155
14/03/2019 314.6 2.31 323
13/03/2019 307.5 2.16 5
12/03/2019 301 4.3 100
11/03/2019 288.6 -1.8 90
10/03/2019 293.9 -6.76 157
07/03/2019 315.2 0.86 59
06/03/2019 312.5 0.16 131
05/03/2019 312 2.56 1036
04/03/2019 304.2 -1.33 139
03/03/2019 308.3 2.9 116
28/02/2019 299.6 1.05 144
27/02/2019 296.5 2.35 398