נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 98.5
שער פתיחה 120 21.83
שער ממוצע 117.15 18.93
מחזור יומי ממוצע (שנה) 139.99
מחזור ע.נ. 30014
מספר עסקאות 20
תנועה מינימלית 650
שווי שוק 2.15
הון רשום למסחר 1953500
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
105.1 6.7 113.9 15.63
100.5 2.03 114.4 16.14
98.5 0 115 16.75
97.1 -1.42 118.9 20.71
96.5 -2.03 119 20.81
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.75 הכנסות 0.05
נכסים שוטפים 4.68 רווח גולמי -1.62
נכסים בלתי שוטפים 0.07 רווח תפעולי -24.73
הון עצמי 3.11 רווח לפני מס -25.65
התחייבות שוטפות 1.64 רווח נקי -23.64
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -5.27
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:57 110 11.68 700 0.77
11:46 110 11.68 2000 2.2
11:46 110.1 11.78 1059 1.17
10:55 119 20.81 30 0.04
10:55 119 20.81 1700 2.02
10:54 119 20.81 5000 5.95
10:54 118 19.8 650 0.77
10:54 118 19.8 670 0.79
10:54 117.9 19.7 950 1.12
10:28 118 19.8 1000 1.18
10:24 118 19.8 1441 1.7
10:20 118 19.8 6559 7.74
10:20 118 19.8 1265 1.49
10:20 117.9 19.7 650 0.77
10:18 110 11.68 650 0.72
10:15 123.9 25.79 502 0.62
10:15 123.9 25.79 188 0.23
10:15 120 21.83 5000 6
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 98.5 -6.64 17
14/06/2018 105.5 -2.41 8
13/06/2018 108.1 -2.26 21
12/06/2018 110.6 -3.66 39
11/06/2018 114.8 -3.04 34
10/06/2018 118.4 8.62 38
07/06/2018 109 4.01 24
06/06/2018 104.8 -1.69 9
05/06/2018 106.6 -4.65 8
04/06/2018 111.8 -1.15 133
03/06/2018 113.1 26.51 620
31/05/2018 89.4 -1.76 19
30/05/2018 91 0.44 22
29/05/2018 90.6 -18.53 151
28/05/2018 111.2 -9 28
27/05/2018 122.2 -1.37 11
24/05/2018 123.9 -15.94 544
23/05/2018 147.4 19.16 144
22/05/2018 123.7 5.91 47
21/05/2018 116.8 -1.77 9