נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 694.8
שער פתיחה
שער ממוצע 700 0.75
מחזור יומי ממוצע (שנה) 34.53
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 280
שווי שוק 70.57
הון רשום למסחר 10080844
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
700 0.75 700 0.75
698 0.46 705 1.47
600.3 -13.6 819 17.88
555 -20.12 819.9 18.01
920 32.41
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 322.63 הכנסות 571.92
נכסים שוטפים 277.77 רווח גולמי 88.5
נכסים בלתי שוטפים 44.86 רווח תפעולי 34.52
הון עצמי 83.68 רווח לפני מס 18.53
התחייבות שוטפות 153.15 רווח נקי 17.29
התחייבויות בלתי שוטפות 85.81 רווח למניה 1.72
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גאראפה ז 28.65 20.22
דור מאיר 20.11 14.19
מנורה ק.גמל 9.78 6.9
אלפא ערך 1 שות' 6.22 4.39
אלפא הזדמניות 1.25 0.88
ברן פרויקטים 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 694.8 -1.42 197
17/06/2018 704.8 0 3
14/06/2018 704.8 1.59 3
13/06/2018 693.8 0 4
12/06/2018 693.8 -1.78 12
11/06/2018 706.4 0.01 0
10/06/2018 706.3 0 0
07/06/2018 706.3 3.26 14
06/06/2018 684 -2.44 12
05/06/2018 701.1 -0.9 28
04/06/2018 707.5 -1.74 4
03/06/2018 720 1.67 10
31/05/2018 708.2 1.03 3
30/05/2018 701 -0.3 13
29/05/2018 703.1 -0.2 11
28/05/2018 704.5 -0.38 13
27/05/2018 707.2 0.51 43
24/05/2018 703.6 0.1 11
23/05/2018 702.9 -1.53 15
22/05/2018 713.8 -0.85 36
21/05/2018 719.9 0 0