נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 19510
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1303.43
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 10
שווי שוק 1027.99
הון רשום למסחר 5269045
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 530.26 הכנסות 1492.51
נכסים שוטפים 373.02 רווח גולמי 267.6
נכסים בלתי שוטפים 157.24 רווח תפעולי 97.26
הון עצמי 216.09 רווח לפני מס 94.01
התחייבות שוטפות 242.23 רווח נקי 70.83
התחייבויות בלתי שוטפות 71.94 רווח למניה 14.92
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 19510 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מגדל משתתפות 11.21 115.27
מנורה ק.גמל 6.89 70.86
הפניקס ק.גמל 6.56 67.44
הראל ק.גמל 5.76 59.2
אלטשלר שחם ק.גמ 4.67 47.99
ילין ק.נאמ 4.48 46.03
הראל ק.נאמ 3.01 30.94
אדיר אלון 2.45 25.22
ילין ק.גמל 1.99 20.49
יא יעוץ בת 1.32 13.55
מגדל ק.נאמ 1.04 10.69
אקסלנס ת.סל 0.98 10.08
הראל השקעות 0.97 9.92
מגדל ביטוח 0.85 8.71
ישראלי אילן 0.72 7.35
אלטשלר שחם ק.נא 0.59 6.03
הפניקס 0.3 3.11
מנורה מבטחים 0.2 2.1
אקסלנס ק.נאמ 0.1 1.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 19510 -1.91 1261
24/03/2019 19890 -0.9 598
20/03/2019 20340 1.45 1276
19/03/2019 20050 1.42 1124
18/03/2019 19770 -0.8 897
17/03/2019 19930 2.42 1459
14/03/2019 19460 -0.71 1379
13/03/2019 19600 -4.25 2764
12/03/2019 20470 1.79 863
11/03/2019 20110 -0.49 292
10/03/2019 20210 -0.93 340
07/03/2019 20400 -1.21 1813
06/03/2019 20650 0.88 973
05/03/2019 20470 -0.15 856
04/03/2019 20500 1.89 1533
03/03/2019 20120 2.39 693
28/02/2019 19650 1.08 818
27/02/2019 19440 -0.77 762