נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 33.4
שער פתיחה 33.4 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 45.01
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 5600
שווי שוק 16.19
הון רשום למסחר 48473322
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
34.8 4.19
34.9 4.49
35 4.79
35.2 5.39
36 7.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 61.71 הכנסות 0
נכסים שוטפים 2.26 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 59.44 רווח תפעולי -2.29
הון עצמי 47.44 רווח לפני מס -1.88
התחייבות שוטפות 4.42 רווח נקי -1.4
התחייבויות בלתי שוטפות 9.85 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יצחק טאוב יוסף 17.3 2.85
בער נחשון 4.45 0.73
לויזון אליעזר 3.72 0.61
ליבא שלם טלי 0.19 0.03
טאוב אור חיים 0.19 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 33.4 -4.84 17
21/01/2019 35.1 0 0
20/01/2019 35.1 1.45 30
17/01/2019 34.6 1.76 4
16/01/2019 34 -0.87 17
15/01/2019 34.3 0.29 2
14/01/2019 34.2 -3.39 73
13/01/2019 35.4 -2.21 16
10/01/2019 36.2 -1.09 8
09/01/2019 36.6 2.52 19
08/01/2019 35.7 -0.56 9
07/01/2019 35.9 1.13 43
06/01/2019 35.5 3.8 7
03/01/2019 34.2 -6.04 32
02/01/2019 36.4 0.55 600
01/01/2019 36.2 1.4 43
31/12/2018 35.7 0.28 37
30/12/2018 35.6 5.33 56
27/12/2018 33.8 -3.43 111
26/12/2018 35 -0.57 34
25/12/2018 35.2 -0.85 5
24/12/2018 35.5 0.85 33