נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3953
שער פתיחה 3953 0
שער ממוצע 3953 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.51
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 49
שווי שוק 51.55
הון רשום למסחר 1304183
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
3650 -7.67 4035 2.07
3600 -8.93 4040 2.2
4199 6.22
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 159.94 הכנסות 3.29
נכסים שוטפים 62.94 רווח גולמי 3.29
נכסים בלתי שוטפים 97 רווח תפעולי 4.02
הון עצמי 93.05 רווח לפני מס 0.05
התחייבות שוטפות 9.01 רווח נקי 0.07
התחייבויות בלתי שוטפות 57.88 רווח למניה 0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
14:24 3953 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרלסון החזקות 84.75 43.69
לוין אילן 0.28 0.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/04/2019 3953 0 0
23/04/2019 3953 0 0
22/04/2019 3953 0 0
21/04/2019 3953 0 0
18/04/2019 3953 0 0
17/04/2019 3953 0 0
16/04/2019 3953 0 0
15/04/2019 3953 0 0
14/04/2019 3953 0 0
11/04/2019 3953 0 0
10/04/2019 3953 0 0
08/04/2019 3953 0 0
07/04/2019 3953 0 0
04/04/2019 3953 0 0
03/04/2019 3953 0 0
02/04/2019 3953 0 0
01/04/2019 3953 -2.37 2
31/03/2019 4049 0 0
28/03/2019 4049 0 0
27/03/2019 4049 0 0