נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4225
שער פתיחה 4225 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.49
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 46
שווי שוק 55.1
הון רשום למסחר 1304183
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
4125 -2.37 4330 2.49
4002 -5.28 4429 4.83
4001 -5.3 4430 4.85
4000 -5.33 4470 5.8
3850 -8.88 4500 6.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 163.74 הכנסות 3.29
נכסים שוטפים 72.53 רווח גולמי 3.29
נכסים בלתי שוטפים 91.21 רווח תפעולי 4.02
הון עצמי 96.94 רווח לפני מס 0.05
התחייבות שוטפות 13.29 רווח נקי 0.07
התחייבויות בלתי שוטפות 53.52 רווח למניה 0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרלסון החזקות 84.75 46.7
לוין אילן 0.28 0.16
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 4225 0 0
21/01/2019 4225 0 0
20/01/2019 4225 -2.38 2
17/01/2019 4328 0 0
16/01/2019 4328 0 0
15/01/2019 4328 0 0
14/01/2019 4328 0 0
13/01/2019 4328 0 0
10/01/2019 4328 0 0
09/01/2019 4328 0 0
08/01/2019 4328 0 0
07/01/2019 4328 0 0
06/01/2019 4328 0 0
03/01/2019 4328 0 0
02/01/2019 4328 0 0
01/01/2019 4328 0 0
31/12/2018 4328 0 0
30/12/2018 4328 0 0
27/12/2018 4328 0 0
26/12/2018 4328 -6.28 2
25/12/2018 4618 0 0
24/12/2018 4618 0 0