נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6.1
שער פתיחה 6.1 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 190.55
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 6200
שווי שוק 37.67
הון רשום למסחר 617586920
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
6 -1.64 6.1 0
5.9 -3.28 6.2 1.64
5.8 -4.92 6.3 3.28
5.7 -6.56 6.4 4.92
5.6 -8.2 6.5 6.56
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2085.41 הכנסות 0
נכסים שוטפים 806.35 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1279.06 רווח תפעולי -85.91
הון עצמי 441.93 רווח לפני מס -169.18
התחייבות שוטפות 100.96 רווח נקי -169.18
התחייבויות בלתי שוטפות 1542.53 רווח למניה -0.16
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/06/2018 6.1 0 54
14/06/2018 6.1 0 5
13/06/2018 6.1 -1.61 25
12/06/2018 6.2 0 76
11/06/2018 6.2 6.9 432
10/06/2018 5.8 0 41
07/06/2018 5.8 0 48
06/06/2018 5.8 -1.69 338
05/06/2018 5.9 0 86
04/06/2018 5.9 -1.67 29
03/06/2018 6 0 47
31/05/2018 6 0 117
30/05/2018 6 0 60
29/05/2018 6 -3.23 48
28/05/2018 6.2 0 26
27/05/2018 6.2 3.33 51
24/05/2018 6 1.69 40
23/05/2018 5.9 -1.67 103
22/05/2018 6 -6.25 333
21/05/2018 6.4 3.23 360