נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6521
שער פתיחה 6521 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 136.57
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 31
שווי שוק 333.72
הון רשום למסחר 5117574
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
6154 -5.63 6513 -0.12
6025 -7.61 6572 0.78
6024 -7.62 6646 1.92
6007 -7.88 6660 2.13
6006 -7.9 6700 2.74
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 733.98 הכנסות 210.98
נכסים שוטפים 488.04 רווח גולמי 61.68
נכסים בלתי שוטפים 245.94 רווח תפעולי 51.03
הון עצמי 225.82 רווח לפני מס 50.64
התחייבות שוטפות 466.22 רווח נקי 39
התחייבויות בלתי שוטפות 41.94 רווח למניה 10.87
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דוניץ יעקב 18.89 63.03
אחיעזרא ניסים 11.51 38.41
דוניץ מאיה 7.63 25.45
ילין ק.נאמ 4.58 15.27
ילין ק.גמל 1.1 3.66
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 6521 0.71 49
15/11/2018 6475 1.27 6
14/11/2018 6594 1.71 149
13/11/2018 6483 3.1 91
12/11/2018 6288 -0.51 31
11/11/2018 6320 0.33 246
08/11/2018 6299 -1.98 65
07/11/2018 6426 -0.65 38
06/11/2018 6468 0.02 37
05/11/2018 6467 1.4 151
04/11/2018 6378 0.05 15
01/11/2018 6375 0.95 106
31/10/2018 6315 0 47
29/10/2018 6315 1.4 60
28/10/2018 6228 -1.22 90
25/10/2018 6305 -1.42 112
24/10/2018 6396 1.67 21
23/10/2018 6291 -4.75 269
22/10/2018 6605 1.13 41
21/10/2018 6531 -2.6 64