נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7029
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 215.63
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 29
שווי שוק 359.71
הון רשום למסחר 5117574
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 673.86 הכנסות 263.53
נכסים שוטפים 583.9 רווח גולמי 73.5
נכסים בלתי שוטפים 89.96 רווח תפעולי 56.55
הון עצמי 161.68 רווח לפני מס 55.56
התחייבות שוטפות 473.56 רווח נקי 41.91
התחייבויות בלתי שוטפות 38.62 רווח למניה 10.84
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דוניץ יעקב 18.88 67.9
אחיעזרא ניסים 11.51 41.41
דוניץ מאיה 7.44 26.76
ילין ק.נאמ 3.23 11.61
ילין ק.גמל 1.1 3.96
קולפניצקי ישראל 0.4 1.43
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 7029 -0.45 19
17/06/2018 7061 -0.35 42
14/06/2018 7086 -1.31 42
13/06/2018 7180 -1.01 98
12/06/2018 7253 -0.36 78
11/06/2018 7279 -0.26 112
10/06/2018 7298 3.27 92
07/06/2018 7067 4.16 98
06/06/2018 6785 0.7 29
05/06/2018 6738 0.78 60
04/06/2018 6686 -1.63 36
03/06/2018 6797 -0.44 12
31/05/2018 6827 0.9 264
30/05/2018 6766 -0.44 507
29/05/2018 6796 0 252
28/05/2018 6796 0.18 14
27/05/2018 6784 -0.19 92
24/05/2018 6797 0.56 7
23/05/2018 6759 0.03 8
22/05/2018 6757 -1.6 160
21/05/2018 6867 0.85 21