נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 8006
שער פתיחה 8006 0
שער ממוצע 8179.5 2.17
מחזור יומי ממוצע (שנה) 108.96
מחזור ע.נ. 100
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 29
שווי שוק 418.11
הון רשום למסחר 5117574
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
7982 -0.3 8169 2.04
7981 -0.31 8170 2.05
7980 -0.32 8171 2.06
7979 -0.34 8184 2.22
7800 -2.57 8190 2.3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 680.49 הכנסות 357.35
נכסים שוטפים 485.2 רווח גולמי 100.34
נכסים בלתי שוטפים 195.29 רווח תפעולי 82.35
הון עצמי 237.74 רווח לפני מס 81.25
התחייבות שוטפות 420.71 רווח נקי 62.56
התחייבויות בלתי שוטפות 22.04 רווח למניה 16.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
12:38 8170 2.05 50 4.08
10:10 8189 2.29 50 4.09
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דוניץ יעקב 18.89 78.96
אחיעזרא ניסים 11.51 48.13
דוניץ מאיה 7.85 32.8
ילין ק.נאמ 4.63 19.36
ילין ק.גמל 1.1 4.6
קולפניצקי ישראל 0.4 1.66
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/04/2019 8006 -0.5 166
16/04/2019 8046 -0.61 168
15/04/2019 8095 0.78 386
14/04/2019 8032 0.9 573
11/04/2019 7960 0.14 46
10/04/2019 7949 2 267
08/04/2019 7793 -0.87 271
07/04/2019 7861 2.56 158
04/04/2019 7665 3 382
03/04/2019 7442 -0.04 130
02/04/2019 7445 4.92 112
01/04/2019 7096 1.41 69
31/03/2019 6997 1.95 4
28/03/2019 6863 0.07 57
27/03/2019 6858 -0.59 29
26/03/2019 6899 1.97 53
25/03/2019 6766 0.52 10
24/03/2019 6731 -0.1 23
20/03/2019 6738 -0.91 8
19/03/2019 6800 0.47 6