נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3695
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 96.43
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 59
שווי שוק 251.26
הון רשום למסחר 6800000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 163.28 הכנסות 114.56
נכסים שוטפים 122.92 רווח גולמי 45
נכסים בלתי שוטפים 40.37 רווח תפעולי 22.18
הון עצמי 138.16 רווח לפני מס 23.27
התחייבות שוטפות 20.69 רווח נקי 12.28
התחייבויות בלתי שוטפות 4.43 רווח למניה 1.8
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יטיב דוד 51 128.14
אלפא ערך 10.86 27.28
הפניקס ק.גמל 9.88 24.83
הראל ק.גמל 7.73 19.42
הפניקס 1.7 4.26
אקסלנס ת.סל 0.11 0.28
הראל ק.נאמ 0.07 0.18
הראל ת.סל 0.06 0.16
יטיב דורון 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2018 3695 4.08 2
22/05/2018 3550 -3.16 16
21/05/2018 3666 1.47 5
17/05/2018 3613 0.19 31
16/05/2018 3606 2.44 24
15/05/2018 3520 0.63 10
14/05/2018 3498 -0.03 7
13/05/2018 3499 0 381
10/05/2018 3499 0.17 11
09/05/2018 3493 -0.29 1
08/05/2018 3503 0 0
07/05/2018 3503 0 12
06/05/2018 3503 0 0
03/05/2018 3503 0 36
02/05/2018 3503 2.79 3
01/05/2018 3408 0 14
30/04/2018 3408 4.16 48
29/04/2018 3272 -1.21 39
26/04/2018 3312 -1.08 60
25/04/2018 3348 0 3