נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1042
שער פתיחה 1042 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.42
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200
שווי שוק 138.05
הון רשום למסחר 13248470
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1018 -2.3 1059 1.63
1017 -2.4 1060 1.73
1003 -3.74 1067 2.4
1001 -3.93 1083 3.93
981.4 -5.82 1105 6.05
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 778.84 הכנסות 82.97
נכסים שוטפים 542.52 רווח גולמי 23.91
נכסים בלתי שוטפים 236.31 רווח תפעולי 17.62
הון עצמי 248.3 רווח לפני מס 17.21
התחייבות שוטפות 351.36 רווח נקי 13.89
התחייבויות בלתי שוטפות 179.18 רווח למניה 1.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אביב מרדכי 33.18 45.8
אביב יעל 19 26.23
אביב אסף 10.34 14.28
אביב אורן 10.34 14.28
אביב איה 10.34 14.28
הלמן אלדב ק.גמל 5.98 8.25
להט טליה 0.6 0.83
ספרא צפנת 0.3 0.41
חובה גפן 0.3 0.41
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 1042 0.19 2
21/01/2019 1040 -1.7 10
20/01/2019 1058 -0.38 14
17/01/2019 1062 0 13
16/01/2019 1062 0.28 9
15/01/2019 1059 0.67 3
14/01/2019 1052 0.19 0
13/01/2019 1050 3.75 3
10/01/2019 1012 0.5 10
09/01/2019 1007 0.4 7
08/01/2019 1003 0 106
07/01/2019 1003 -0.1 15
06/01/2019 1004 0 1
03/01/2019 1004 -2.05 4
02/01/2019 1025 -0.87 0
01/01/2019 1034 1.77 18
31/12/2018 1016 -0.1 4
30/12/2018 1017 1.7 13
27/12/2018 1000 5.33 89
26/12/2018 949.4 -0.2 22
25/12/2018 951.3 -2.95 24
24/12/2018 980.2 -1.98 5