נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1182
שער פתיחה 1182 0
שער ממוצע 1182 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.9
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 280
שווי שוק 68.58
הון רשום למסחר 5801715
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
801 -32.23 1164 -1.52
1165 -1.44
1167 -1.27
1170 -1.02
1180 -0.17
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0.01 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.01 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי 0.15
הון עצמי -0.23 רווח לפני מס 0.78
התחייבות שוטפות 0.23 רווח נקי 0.78
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 1.35
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:25 1182 0
10:14 1182 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרדו אביטל 26.06 17.87
פרדו אריאל 26.06 17.87
א.פרדו אחזקות 19.21 13.17
אריטל אחזקות 3.67 2.52
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 1182 0 0
24/03/2019 1182 0 0
20/03/2019 1182 0 0
19/03/2019 1182 0 0
18/03/2019 1182 0 0
17/03/2019 1182 0 0
14/03/2019 1182 0.25 0
13/03/2019 1179 0 0
12/03/2019 1179 0 0
11/03/2019 1179 0 0
10/03/2019 1179 0 0
07/03/2019 1179 0 0
06/03/2019 1179 0 0
05/03/2019 1179 0 0
04/03/2019 1179 -2.56 0
03/03/2019 1210 68.9 4
28/02/2019 716.4 0 0
27/02/2019 716.4 0 0