נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4076
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1622.42
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 48
שווי שוק 920.23
הון רשום למסחר 22576731
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2567.92 הכנסות 1992.71
נכסים שוטפים 1026.28 רווח גולמי 509.99
נכסים בלתי שוטפים 1541.63 רווח תפעולי 96.32
הון עצמי 567.54 רווח לפני מס 40.59
התחייבות שוטפות 900.69 רווח נקי 2.66
התחייבויות בלתי שוטפות 1099.69 רווח למניה 0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 4076 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלקו החז 54.53 501.8
נוקד קפיטל-נציג 7.45 68.59
הפניקס ק.גמל 6.15 56.59
מנורה ק.גמל 4.84 44.58
הראל ק.גמל 3.73 34.32
הראל ק.נאמ 1.08 9.9
הפניקס 1.02 9.34
אקסלנס ק.נאמ 0.53 4.91
הראל השקעות 0.44 4.04
הפניקס-משתתפות 0.05 0.42
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 4076 -0.07 560
24/03/2019 4079 -1.71 437
20/03/2019 4150 -2.81 707
19/03/2019 4270 -0.7 457
18/03/2019 4300 -0.69 191
17/03/2019 4330 1.29 320
14/03/2019 4275 1.38 190
13/03/2019 4217 5.19 8754
12/03/2019 4009 -1.52 365
11/03/2019 4071 -1.38 471
10/03/2019 4128 -0.75 61
07/03/2019 4159 -1.09 693
06/03/2019 4205 2.26 343
05/03/2019 4112 -2.42 389
04/03/2019 4214 0.07 368
03/03/2019 4211 1.15 140
28/02/2019 4163 2.41 338
27/02/2019 4065 0.25 137