נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 701.9
שער פתיחה 701.9 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 48.17
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 280
שווי שוק 183.69
הון רשום למסחר 26170805
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
698.6 -0.47 703.2 0.19
698.5 -0.48 703.3 0.2
698.4 -0.5 705.4 0.5
697.7 -0.6 706.1 0.6
697 -0.7 707.4 0.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 717.06 הכנסות 24.03
נכסים שוטפים 88.07 רווח גולמי 17.25
נכסים בלתי שוטפים 620.1 רווח תפעולי 28.36
הון עצמי 308.2 רווח לפני מס 28.49
התחייבות שוטפות 57.59 רווח נקי 23.47
התחייבויות בלתי שוטפות 351.27 רווח למניה 0.9
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אהובי יגאל 22.79 41.86
עוז יצחק 20.05 36.83
כהן יונל 20.05 36.83
בית הזהב 10 18.37
ילין ק.גמל 7 12.87
דש איפקס ק.גמל 5.8 10.65
דש איפקס ק.נאמ 0.44 0.81
ילין ק.נאמ 0.14 0.25
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/05/2019 701.9 -0.24 17
20/05/2019 703.6 0.03 7
19/05/2019 703.4 0.09 10
16/05/2019 702.8 -0.61 22
15/05/2019 707.1 0 1
14/05/2019 707.1 0.1 8
13/05/2019 706.4 -0.35 19
12/05/2019 708.9 0 1
07/05/2019 708.9 0 3
06/05/2019 708.9 0.07 6
05/05/2019 708.4 0.14 1
02/05/2019 707.4 0 16
01/05/2019 707.4 0.07 14
30/04/2019 706.9 0 112
29/04/2019 706.9 0.43 5
28/04/2019 703.9 0.57 3
24/04/2019 699.9 0.69 6
23/04/2019 695.1 0.65 15