נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1582
שער פתיחה 1582 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 10.5
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 174.02
הון רשום למסחר 10999781
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1545 -2.34 1587 0.32
1544 -2.4 1588 0.38
1514 -4.3 1621 2.47
1484 -6.19 1653 4.49
1462 -7.59 1678 6.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 315.59 הכנסות 139.44
נכסים שוטפים 251.17 רווח גולמי 41.74
נכסים בלתי שוטפים 63.17 רווח תפעולי 13.02
הון עצמי 91.14 רווח לפני מס 10.66
התחייבות שוטפות 159.44 רווח נקי 8.11
התחייבויות בלתי שוטפות 65.01 רווח למניה 0.74
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בירמן בנימין 20.88 36.34
בירמן גיל 17.78 30.94
בירמן ליאור 16.3 28.37
בירמן מרדכי 15.07 26.23
ריהוט ומזון 9.98 17.36
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/06/2019 1582 0.19 3
12/06/2019 1579 -0.82 8
11/06/2019 1592 2.38 2
10/06/2019 1555 -2.45 6
06/06/2019 1594 1.92 4
05/06/2019 1564 1.1 5
04/06/2019 1547 -2.03 17
03/06/2019 1579 2.27 2
02/06/2019 1544 -0.32 5
30/05/2019 1549 2.31 7
29/05/2019 1514 -4.3 8
28/05/2019 1582 0 0
27/05/2019 1582 0 0
26/05/2019 1582 0 0
23/05/2019 1582 0.06 0
22/05/2019 1581 -0.25 1
21/05/2019 1585 0 0
20/05/2019 1585 1.28 2
19/05/2019 1565 1.89 3