נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1592
שער פתיחה 1592 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 140
שווי שוק 175.12
הון רשום למסחר 10999781
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1516 -4.77 1579 -0.82
1515 -4.84 1580 -0.75
1491 -6.34 1588 -0.25
1490 -6.41 1590 -0.13
1468 -7.79 1592 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 315.59 הכנסות 139.44
נכסים שוטפים 251.17 רווח גולמי 41.74
נכסים בלתי שוטפים 64.42 רווח תפעולי 13.02
הון עצמי 91.14 רווח לפני מס 10.66
התחייבות שוטפות 159.44 רווח נקי 8.11
התחייבויות בלתי שוטפות 65.01 רווח למניה 0.74
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בירמן בנימין 20.88 36.57
בירמן גיל 17.78 31.13
בירמן ליאור 16.3 28.55
בירמן מרדכי 15.07 26.39
ריהוט ומזון 9.98 17.47
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/04/2019 1592 0 0
16/04/2019 1592 0 0
15/04/2019 1592 0 0
14/04/2019 1592 0 0
11/04/2019 1592 1.47 3
10/04/2019 1569 2.62 4
08/04/2019 1529 3.24 3
07/04/2019 1526 0.79 1
04/04/2019 1514 1.27 6
03/04/2019 1495 1.84 50
02/04/2019 1468 -1.74 21
01/04/2019 1494 -6.27 34
31/03/2019 1594 0.57 7
28/03/2019 1585 0.83 3
27/03/2019 1572 -0.06 10
26/03/2019 1573 0.13 0
25/03/2019 1571 -0.76 3
24/03/2019 1583 0.51 62
20/03/2019 1575 -0.57 3
19/03/2019 1584 1.34 3