נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 292.5
שער פתיחה 292.5 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 660
שווי שוק 42.46
הון רשום למסחר 14517785
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
292.5 0
298.7 2.12
298.8 2.15
301.8 3.18
304.2 4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 78.5 הכנסות 0
נכסים שוטפים 33.22 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 45.27 רווח תפעולי -15.84
הון עצמי 70.42 רווח לפני מס -15.86
התחייבות שוטפות 1.97 רווח נקי -15.87
התחייבויות בלתי שוטפות 6.1 רווח למניה -1.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לפידות ח.נפט 74.69 31.72
לוקסנבורג יעקב 4.99 2.12
לוי דוד 0.19 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/06/2019 292.5 0 6
12/06/2019 292.5 0 0
11/06/2019 292.5 0 0
10/06/2019 292.5 0 0
06/06/2019 292.5 -3.05 14
05/06/2019 301.7 0 0
04/06/2019 301.7 0 0
03/06/2019 301.7 0 0
02/06/2019 301.7 0 0
30/05/2019 301.7 0 0
29/05/2019 301.7 0 0
28/05/2019 301.7 0 0
27/05/2019 301.7 0 0
26/05/2019 301.7 0 0
23/05/2019 301.7 0 0
22/05/2019 301.7 0 0
21/05/2019 301.7 0 0
20/05/2019 301.7 0.13 10
19/05/2019 301.3 0 0