נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 15110
שער פתיחה 15110 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 149.82
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 14
שווי שוק 551.54
הון רשום למסחר 3650192
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
14030 -7.15 14750 -2.38
14010 -7.28 14760 -2.32
14000 -7.35 14770 -2.25
13240 -12.38 15490 2.51
13220 -12.51 15870 5.03
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2156.26 הכנסות 313.85
נכסים שוטפים 608.37 רווח גולמי 96.41
נכסים בלתי שוטפים 1547.89 רווח תפעולי 182.27
הון עצמי 907.64 רווח לפני מס 152.64
התחייבות שוטפות 358.3 רווח נקי 83.71
התחייבויות בלתי שוטפות 890.32 רווח למניה 22.93
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לוטן שאול 57.24 315.7
מגדל משתתפות 10.82 59.67
מגדל קופ"ג 2.66 14.69
מגדל ק.נאמ 0.11 0.61
מגדל ביטוח 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/06/2018 15110 2.51 24
18/06/2018 14740 0 2
17/06/2018 14740 0 0
14/06/2018 14740 -2.12 80
13/06/2018 15060 0.47 42
12/06/2018 14990 2.32 222
11/06/2018 14650 -0.48 13
10/06/2018 14720 -1.21 11
07/06/2018 14900 2.76 962
06/06/2018 14500 0.07 413
05/06/2018 14490 3.57 131
04/06/2018 13990 -0.21 605
03/06/2018 14020 0 14
31/05/2018 14020 0 57
30/05/2018 14020 0 40
29/05/2018 14020 -0.28 61
28/05/2018 14060 -0.07 41
27/05/2018 14070 0.72 9
24/05/2018 13970 0.65 93
23/05/2018 13880 -1.42 27
22/05/2018 14080 4.07 78
21/05/2018 13530 1.35 57