נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2780
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7738.11
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 5959.73
הון רשום למסחר 214378773
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 108257.5 הכנסות 18414.31
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 5564.17 רווח לפני מס 990.04
התחייבות שוטפות רווח נקי 684.05
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0.87
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 3038 9.28 190239 5779.46
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גין יעוץ 7102 49.22 3205.5
הראל ת.סל 0.45 29.09
הראל ק.נאמ 0.15 9.6
המבורגר יאיר 0.09 5.74
מנור נורית 0.09 5.61
המבורגר גדעון 0.09 5.61
צ'חנובר יוסף 0.01 0.94
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2018 2780 -0.71 8062
22/05/2018 2800 2 5889
21/05/2018 2745 2.12 6462
17/05/2018 2688 2.21 7364
16/05/2018 2630 3.22 4998
15/05/2018 2548 -1.47 8680
14/05/2018 2586 -1.3 11684
13/05/2018 2620 0.31 2314
10/05/2018 2612 0.19 6864
09/05/2018 2607 2.84 7765
08/05/2018 2535 -2.27 7089
07/05/2018 2594 -0.84 6981
06/05/2018 2616 -0.49 2006
03/05/2018 2629 0.92 7914
02/05/2018 2605 -0.8 5053
01/05/2018 2626 0.19 4215
30/04/2018 2621 -0.68 13595
29/04/2018 2639 -2.73 3885
26/04/2018 2713 -0.18 8153
25/04/2018 2718 -0.98 5099