נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1880
שער פתיחה 1880 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 49.32
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 98
שווי שוק 526.28
הון רשום למסחר 27993774
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1871 -0.48 1900 1.06
1870 -0.53 1925 2.39
1801 -4.2 1949 3.67
1746 -7.13 1950 3.72
2010 6.91
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2474.58 הכנסות 472.67
נכסים שוטפים 1029.05 רווח גולמי 97.92
נכסים בלתי שוטפים 778.38 רווח תפעולי 25.85
הון עצמי 879.18 רווח לפני מס 19.1
התחייבות שוטפות 869.3 רווח נקי 9.72
התחייבויות בלתי שוטפות 726.1 רווח למניה 0.35
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלר עודד-נציג 83.25 438.11
פלר טל יעל 0 0
ממן נועה 0 0
פלר ענבר 0 0
פלר עומר 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/06/2019 1880 1.24 27
12/06/2019 1857 -6.73 108
11/06/2019 1991 0 1
10/06/2019 1991 1.48 16
06/06/2019 1962 -3.44 5
05/06/2019 2032 0 0
04/06/2019 2032 0 2
03/06/2019 2032 0 1
02/06/2019 2032 0 2
30/05/2019 2032 0 1
29/05/2019 2032 0.15 1
28/05/2019 2029 0 0
27/05/2019 2029 1.25 2
26/05/2019 2004 0 0
23/05/2019 2004 0.4 1
22/05/2019 1996 0 0
21/05/2019 1996 0 4
20/05/2019 1996 -0.1 36
19/05/2019 1998 -0.05 2