נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2813
שער פתיחה 2813 0
שער ממוצע 2806 -0.25
מחזור יומי ממוצע (שנה) 92.34
מחזור ע.נ. 114
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 70
שווי שוק 785.51
הון רשום למסחר 27993774
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2783 -1.07 2784 -1.03
2777 -1.28 2797 -0.57
2773 -1.42 2825 0.43
2772 -1.46 2828 0.53
2715 -3.48 2964 5.37
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1559.3 הכנסות 1158.59
נכסים שוטפים 959.56 רווח גולמי 271.75
נכסים בלתי שוטפים 599.74 רווח תפעולי 73.75
הון עצמי 698.75 רווח לפני מס 56.74
התחייבות שוטפות 670.25 רווח נקי 29.07
התחייבויות בלתי שוטפות 190.3 רווח למניה 1.14
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2806 -0.25 0 0
11:10 2806 -0.25 114 3.2
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלר עודד-נציג 82.29 646.42
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 2813 1.15 20
15/03/2018 2781 0 0
14/03/2018 2781 0.04 0
13/03/2018 2780 0.87 16
12/03/2018 2756 0 0
11/03/2018 2756 0 52
08/03/2018 2756 0 1
07/03/2018 2756 0 3
06/03/2018 2756 1.51 7
05/03/2018 2715 -5 23
04/03/2018 2858 0 0
28/02/2018 2858 1.06 100
27/02/2018 2828 1.43 33
26/02/2018 2788 -0.21 54
25/02/2018 2794 -5.77 9
22/02/2018 2965 -0.07 68
21/02/2018 2967 0 0
20/02/2018 2967 0.07 13