נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2581
שער פתיחה 2581 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 63.43
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 89
שווי שוק 722.52
הון רשום למסחר 27993774
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2251 -12.79
2250 -12.82
2201 -14.72
2200 -14.76
2009 -22.16
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2076.62 הכנסות 1188.93
נכסים שוטפים 1046.74 רווח גולמי 260.5
נכסים בלתי שוטפים 1029.88 רווח תפעולי 65.8
הון עצמי 870.63 רווח לפני מס 65.01
התחייבות שוטפות 826.06 רווח נקי 38.77
התחייבויות בלתי שוטפות 379.93 רווח למניה 1.38
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלר עודד-נציג 83.25 601.47
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 2581 0.16 8
21/01/2019 2577 3.2 32
20/01/2019 2497 0.04 37
17/01/2019 2496 2.93 49
16/01/2019 2425 0.62 64
15/01/2019 2410 0.12 3
14/01/2019 2407 0.59 0
13/01/2019 2393 0 2
10/01/2019 2393 0 0
09/01/2019 2393 0 14
08/01/2019 2393 0 15
07/01/2019 2393 0 1
06/01/2019 2393 0.55 12
03/01/2019 2380 4.11 7
02/01/2019 2286 -0.65 8
01/01/2019 2301 2.13 122
31/12/2018 2253 2.04 108
30/12/2018 2208 0.05 62
27/12/2018 2207 0 1
26/12/2018 2207 0 0
25/12/2018 2207 -0.63 16
24/12/2018 2221 0.95 84