נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 32.1
שער פתיחה 32.1 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.15
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 6500
שווי שוק 17.32
הון רשום למסחר 53954612
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
32.1 0 33.2 3.43
31 -3.43 33.3 3.74
30.9 -3.74 34 5.92
30.3 -5.61 34.7 8.1
30 -6.54 35.4 10.28
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 43.82 הכנסות 1.87
נכסים שוטפים 32.25 רווח גולמי -0.42
נכסים בלתי שוטפים 11.57 רווח תפעולי -2.41
הון עצמי 13.5 רווח לפני מס -2.41
התחייבות שוטפות 22.26 רווח נקי -2.46
התחייבויות בלתי שוטפות 8.06 רווח למניה -0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלצ'י שרון 49.66 8.6
דסה שמעון 15.48 2.68
שנור אבנר 14 2.42
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 32.1 0 0
21/01/2019 32.1 0.63 3
20/01/2019 31.9 5.28 7
17/01/2019 30.3 0 0
16/01/2019 30.3 -4.72 4
15/01/2019 31.8 0 0
14/01/2019 31.8 0 0
13/01/2019 31.8 0 0
10/01/2019 31.8 3.58 4
09/01/2019 30.7 0 0
08/01/2019 30.7 0 0
07/01/2019 30.7 0 0
06/01/2019 30.7 0 0
03/01/2019 30.7 0 0
02/01/2019 30.7 0 0
01/01/2019 30.7 0 0
31/12/2018 30.7 0 0
30/12/2018 30.7 0 0
27/12/2018 30.7 0 0
26/12/2018 30.7 0 0
25/12/2018 30.7 -5.54 8
24/12/2018 32.5 0 0