נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 43.1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.4
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 5300
שווי שוק 23.25
הון רשום למסחר 53954612
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
41.5 -3.71 44.8 3.94
40.7 -5.57 44.9 4.18
39.9 -7.42 45.7 6.03
39.1 -9.28 46.5 7.89
38.3 -11.14 46.6 8.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 41.93 הכנסות 3.92
נכסים שוטפים 31.44 רווח גולמי 1.19
נכסים בלתי שוטפים 10.49 רווח תפעולי -1.88
הון עצמי 17.89 רווח לפני מס -1.88
התחייבות שוטפות 16.25 רווח נקי -1.37
התחייבויות בלתי שוטפות 7.79 רווח למניה -0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פלצ'י שרון 49.66 11.55
דסה שמעון 15.48 3.6
שנור אבנר 14 3.26
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 43.1 3.86 9
15/03/2018 41.5 0 0
14/03/2018 41.5 0 0
13/03/2018 41.5 0 0
12/03/2018 41.5 1.22 3
11/03/2018 41 0 0
08/03/2018 41 1.99 6
07/03/2018 40.2 0 0
06/03/2018 40.2 0.75 1
05/03/2018 39.9 5 25
04/03/2018 38 0 0
28/02/2018 38 0 6
27/02/2018 38 3.54 3
26/02/2018 36.7 0 0
25/02/2018 36.7 0 0
22/02/2018 36.7 0 0
21/02/2018 36.7 0 0
20/02/2018 36.7 3.67 6