נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 41200
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 971.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 5
שווי שוק 2226.41
הון רשום למסחר 5403896
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5860.69 הכנסות 489.5
נכסים שוטפים 735.19 רווח גולמי 338.42
נכסים בלתי שוטפים 5125.51 רווח תפעולי 515.32
הון עצמי 2594.83 רווח לפני מס 410.08
התחייבות שוטפות 454.48 רווח נקי 308.2
התחייבויות בלתי שוטפות 2811.39 רווח למניה 59.65
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 42400 2.91 51 21.62
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ערד 59.3 1358.71
איזנברג שלמה 10.54 241.55
הפניקס ק.גמל 4.29 98.31
אקסלנס ת.סל 0.56 12.75
הפניקס 0.1 2.26
אקסלנס ק.נאמ 0.05 1.2
הפניקס-משתתפות 0.01 0.17
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2018 41200 0 2269
22/05/2018 41200 -0.56 2038
21/05/2018 41430 2.4 1480
17/05/2018 40460 -1.12 462
16/05/2018 40920 2.92 1068
15/05/2018 39760 0.03 281
14/05/2018 39750 -1.32 294
13/05/2018 40280 0.93 139
10/05/2018 39910 0.35 406
09/05/2018 39770 -1.39 390
08/05/2018 40330 -0.17 601
07/05/2018 40400 -0.02 299
06/05/2018 40410 2.02 473
03/05/2018 39610 -2.87 1490
02/05/2018 40780 -0.1 375
01/05/2018 40820 -0.49 662
30/04/2018 41020 0.37 1525
29/04/2018 40870 -0.34 157
26/04/2018 41010 0.29 1267
25/04/2018 40890 -0.63 2099