נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 49530
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 803.7
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 4
שווי שוק 2676.55
הון רשום למסחר 5403896
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6444.7 הכנסות 704.03
נכסים שוטפים 643.09 רווח גולמי 353.47
נכסים בלתי שוטפים 5801.61 רווח תפעולי 604.86
הון עצמי 2917.14 רווח לפני מס 525.22
התחייבות שוטפות 437.53 רווח נקי 377.83
התחייבויות בלתי שוטפות 3090.03 רווח למניה 69.92
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 49530 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ערד 59.37 1589.17
איזנברג שלמה 10.54 282.17
מנורה ק.גמל 4.98 133.29
הפניקס ק.גמל 4.93 131.82
אקסלנס ת.סל 0.42 11.22
הפניקס 0.2 5.47
אקסלנס ק.נאמ 0.04 1.07
מנורה מבטחים 0.04 0.97
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 49530 0.41 558
24/03/2019 49330 -0.92 782
20/03/2019 49790 3.28 538
19/03/2019 48210 0.75 650
18/03/2019 47850 1.06 348
17/03/2019 47350 1.37 241
14/03/2019 46710 0.19 88
13/03/2019 46620 0.43 426
12/03/2019 46420 1.15 293
11/03/2019 45890 0.77 298
10/03/2019 45540 0.37 186
07/03/2019 45370 -3.9 1083
06/03/2019 47210 -0.13 709
05/03/2019 47270 -0.06 1355
04/03/2019 47300 -0.08 808
03/03/2019 47340 1 518
28/02/2019 46870 0.99 572
27/02/2019 46410 -0.41 316