נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 799.7
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 87.3
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 34823 הכנסות 17183
נכסים שוטפים 10855 רווח גולמי 5039
נכסים בלתי שוטפים 23968 רווח תפעולי 1650
הון עצמי 6584 רווח לפני מס 462
התחייבות שוטפות 7065 רווח נקי -273
התחייבויות בלתי שוטפות 21174 רווח למניה -1.9
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים