נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2944
שער פתיחה 2944 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 110.52
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 73
שווי שוק 267.42
הון רשום למסחר 9083524
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2944 0 2994 1.7
2914 -1.02 2995 1.73
2912 -1.09 2998 1.83
2887 -1.94 3000 1.9
2822 -4.14 3031 2.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 722.06 הכנסות 477.81
נכסים שוטפים 169.81 רווח גולמי 85.17
נכסים בלתי שוטפים 552.25 רווח תפעולי 42.14
הון עצמי 259.74 רווח לפני מס 33.12
התחייבות שוטפות 240.96 רווח נקי 16.06
התחייבויות בלתי שוטפות 221.35 רווח למניה 1.77
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ניסן יחזקאל 52.46 140.29
גנדיר השקעות 7.19 19.22
הראל אברהם 0.27 0.74
גיט יעל 0.07 0.19
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 2944 3.59 5
21/01/2019 2842 1.9 40
20/01/2019 2789 -0.5 44
17/01/2019 2803 0 16
16/01/2019 2803 0.04 27
15/01/2019 2802 -1.2 47
14/01/2019 2836 0.78 69
13/01/2019 2814 -0.74 83
10/01/2019 2835 -0.04 33
09/01/2019 2836 0.42 29
08/01/2019 2824 0.36 74
07/01/2019 2814 0.07 8
06/01/2019 2812 1.15 36
03/01/2019 2780 -1.49 13
02/01/2019 2822 -1.33 9
01/01/2019 2860 3.77 3
31/12/2018 2756 1.81 42
30/12/2018 2707 0 3
27/12/2018 2707 -0.29 13
26/12/2018 2715 2.88 16
25/12/2018 2639 -0.42 285
24/12/2018 2650 -1.12 113