נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1807
שער פתיחה 1807 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 27.43
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 152.16
הון רשום למסחר 8420792
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1766 -2.27 1805 -0.11
1762 -2.49 1806 -0.06
1738 -3.82 1849 2.32
1712 -5.26 1880 4.04
1687 -6.64 1900 5.15
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 110.77 הכנסות 10.93
נכסים שוטפים 16.55 רווח גולמי 3.53
נכסים בלתי שוטפים 94.22 רווח תפעולי 2.82
הון עצמי 84.28 רווח לפני מס 3.03
התחייבות שוטפות 18.21 רווח נקי 2.27
התחייבויות בלתי שוטפות 8.28 רווח למניה 0.32
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אברבוך שמחה-נציג 18.35 27.92
אברבוך שאול 17.13 26.07
אברבוך השק 16.34 24.87
אברבוך שלום 11 16.75
אברבוך ובניו 9.5 14.45
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 1807 -3.11 18
21/01/2019 1865 -0.16 23
20/01/2019 1868 0.27 32
17/01/2019 1863 0.05 30
16/01/2019 1862 -0.8 21
15/01/2019 1877 4.28 61
14/01/2019 1800 0.06 64
13/01/2019 1799 -0.06 24
10/01/2019 1800 -2.39 3
09/01/2019 1844 0 43
08/01/2019 1844 2.5 23
07/01/2019 1799 0.62 4
06/01/2019 1788 4.2 4
03/01/2019 1716 -4.51 4
02/01/2019 1797 -3.9 11
01/01/2019 1870 -2.35 8
31/12/2018 1915 2.35 79
30/12/2018 1871 -0.11 68
27/12/2018 1873 -0.85 65
26/12/2018 1889 2.38 93
25/12/2018 1845 4.53 66
24/12/2018 1765 1.67 72