נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 7325
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23984.76
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 72
שווי שוק 17119.65
הון רשום למסחר 233715355
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 248831 הכנסות 3662
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 14441 רווח לפני מס 1706
התחייבות שוטפות רווח נקי 1004
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 4.31
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 7325 0 791 57.94
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לין אחזקות 22.34 3824.1
אף & דבליו 13.01 2227.74
אמ.דבליו.זד 8.71 1490.33
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 7325 0.04 29568
24/03/2019 7322 -0.73 9794
20/03/2019 7376 -0.42 37462
19/03/2019 7407 2.45 38992
18/03/2019 7230 -1.13 33357
17/03/2019 7313 1.36 12689
14/03/2019 7215 -0.7 40854
13/03/2019 7266 8.22 139299
12/03/2019 6714 -0.97 17386
11/03/2019 6780 -0.34 14391
10/03/2019 6803 -0.25 6433
07/03/2019 6820 -1.57 52214
06/03/2019 6929 -0.59 24485
05/03/2019 6970 0.48 14255
04/03/2019 6937 0.25 15653
03/03/2019 6920 -0.32 9878
28/02/2019 6942 0.39 29972
27/02/2019 6915 -0.73 16940