נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 429.6
שער פתיחה 424 -1.3
שער ממוצע 418.51 -2.58
מחזור יומי ממוצע (שנה) 317.99
מחזור ע.נ. 59246
מספר עסקאות 82
תנועה מינימלית 530
שווי שוק 878.79
הון רשום למסחר 210740327
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
416.9 -2.96 418 -2.7
415.4 -3.31 421.3 -1.93
415.3 -3.33 421.7 -1.84
415.2 -3.35 423.5 -1.42
414.7 -3.47 425 -1.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4181.68 הכנסות 821.65
נכסים שוטפים 1547.8 רווח גולמי 199.1
נכסים בלתי שוטפים 2541.22 רווח תפעולי 182.23
הון עצמי 1187.77 רווח לפני מס 112.27
התחייבות שוטפות 1994.45 רווח נקי 97.09
התחייבויות בלתי שוטפות 999.46 רווח למניה 0.46
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 417 -2.93 0 0
16:24 416.8 -2.98 12074 50.32
15:58 416.5 -3.05 1440 6
15:58 416.5 -3.05 560 2.33
15:26 416.6 -3.03 667 2.78
15:26 416.7 -3 1248 5.2
13:38 420 -2.23 70 0.29
13:38 420 -2.23 550 2.31
13:38 419.1 -2.44 1880 7.88
13:38 419 -2.47 1500 6.29
13:36 415.4 -3.31 2516 10.45
13:33 415.8 -3.21 1500 6.24
12:49 421.5 -1.89 330 1.39
12:49 421 -2 1140 4.8
12:49 421 -2 530 2.23
12:46 421.6 -1.86 607 2.56
12:46 421.7 -1.84 9000 37.95
12:41 412 -4.1 12000 49.44
12:41 412.4 -4 530 2.19
12:41 412.7 -3.93 1498 6.18
12:41 412.8 -3.91 800 3.3
12:41 414.2 -3.58 1088 4.51
12:04 421 -2 1163 4.9
12:00 421.4 -1.91 1511 6.37
12:00 421.5 -1.89 1215 5.12
12:00 421.7 -1.84 1555 6.56
11:20 421.8 -1.82 577 2.43
10:00 425 -1.07 1682 7.15
09:45 424 -1.3 15 0.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פרידמן חיים הרש ז 64.5 566.81
ילין ק.נאמ 6.44 56.6
מגדל משתתפות 4.93 43.34
הפניקס ק.גמל 4.68 41.09
אקסלנס ת.סל 0.52 4.57
מגדל ק.נאמ 0.17 1.48
אקסלנס ק.נאמ 0.05 0.43
אקסלנס ק.גמל 0 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/03/2019 417 -2.93 247
20/03/2019 429.6 2.36 1043
19/03/2019 419.7 0.1 389
18/03/2019 419.3 -0.19 300
17/03/2019 420.1 4.27 385
14/03/2019 402.9 1.59 284
13/03/2019 396.6 0.81 505
12/03/2019 393.4 1.81 254
11/03/2019 386.4 0.1 544
10/03/2019 386 1.53 440
07/03/2019 380.2 2.56 1091
06/03/2019 370.7 -1.12 545
05/03/2019 374.9 -1 186
04/03/2019 378.7 1.2 543
03/03/2019 374.2 -0.9 105
28/02/2019 377.6 2.44 230
27/02/2019 368.6 -1.71 136
26/02/2019 375 -0.95 166