נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 14670
שער פתיחה 14670 0
שער ממוצע 14670 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.8
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 13
שווי שוק 28.82
הון רשום למסחר 196439
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1 -99.99 14000 -4.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 56.5 הכנסות 0.56
נכסים שוטפים 6.8 רווח גולמי 0.43
נכסים בלתי שוטפים 49.71 רווח תפעולי -0.65
הון עצמי 47.65 רווח לפני מס 0.63
התחייבות שוטפות 0.65 רווח נקי 0.03
התחייבויות בלתי שוטפות 8.21 רווח למניה 0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 14670 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן עזר ובניו 26.14 9.57
עודד רז 9.52 3.48
ק.ב.י אחזקות 9.34 3.42
בן עזר השק 8.91 3.26
בן עזר רבקה 5.05 1.85
בן עזר יעקב 1.24 0.45
מטעי בן עזר 0.61 0.22
בן עזר ערן 0.32 0.12
בן עזר ברק 0.01 0
שניצר שי 0.01 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2019 14670 0 0
21/05/2019 14670 -2.13 1
20/05/2019 14990 0 0
19/05/2019 14990 0 0
16/05/2019 14990 0 0
15/05/2019 14990 0 0
14/05/2019 14990 0 0
13/05/2019 14990 0 0
12/05/2019 14990 0.87 10
07/05/2019 14860 0 0
06/05/2019 14860 0 0
05/05/2019 14860 0 0
02/05/2019 14860 0 0
01/05/2019 14860 0 0
30/04/2019 14860 0 0
29/04/2019 14860 0 0
28/04/2019 14860 0 0
24/04/2019 14860 0 0