נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 65000
שער פתיחה 65000 0
שער ממוצע 65000 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.07
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 3
שווי שוק 6.89
הון רשום למסחר 10606
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
55650 -14.38 65000 0
1 -100
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 56.5 הכנסות 0.56
נכסים שוטפים 6.8 רווח גולמי 0.43
נכסים בלתי שוטפים 49.71 רווח תפעולי -0.65
הון עצמי 47.65 רווח לפני מס 0.63
התחייבות שוטפות 0.65 רווח נקי 0.03
התחייבויות בלתי שוטפות 8.21 רווח למניה 0.1
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 65000 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עודד רז 3.93 1.27
ק.ב.י אחזקות 3.88 1.26
בן עזר ובניו 0.07 0.02
בן עזר יעקב 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2019 65000 0 0
21/05/2019 65000 0 0
20/05/2019 65000 0 0
19/05/2019 65000 0 0
16/05/2019 65000 0 0
15/05/2019 65000 0 0
14/05/2019 65000 0 0
13/05/2019 65000 0 0
12/05/2019 65000 0 3
07/05/2019 65000 0 0
06/05/2019 65000 0 0
05/05/2019 65000 0 0
02/05/2019 65000 0 0
01/05/2019 65000 0 0
30/04/2019 65000 0 0
29/04/2019 65000 0 0
28/04/2019 65000 0 0
24/04/2019 65000 0 0