נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 18060
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 66.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 11
שווי שוק 1391.56
הון רשום למסחר 7705191
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7326.79 הכנסות 2398.65
נכסים שוטפים 1883.33 רווח גולמי 595.87
נכסים בלתי שוטפים 5443.46 רווח תפעולי 612.09
הון עצמי 3202.17 רווח לפני מס 494.26
התחייבות שוטפות 1190.03 רווח נקי 231.73
התחייבויות בלתי שוטפות 2934.59 רווח למניה 30.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איזנברג שלמה 37.25 518.32
גזונדהייט שושנה 34.58 481.21
רוזנגרטן אלי ז 9.08 126.42
שפיצר ליאו ז 4.54 63.21
שפיצר מיכאל ז 4.54 63.21
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 18060 -0.82 12
17/06/2018 18210 1.85 21
14/06/2018 17880 -0.67 117
13/06/2018 18000 0.95 58
12/06/2018 17830 -0.94 53
11/06/2018 18000 -0.11 17
10/06/2018 18020 0 1
07/06/2018 18020 0.45 36
06/06/2018 17940 0.06 46
05/06/2018 17930 -0.77 30
04/06/2018 18070 1.12 20
03/06/2018 17870 1.71 3
31/05/2018 17570 -0.85 48
30/05/2018 17720 -0.17 74
29/05/2018 17750 -1.28 8
28/05/2018 17980 0.62 51
27/05/2018 17870 -0.11 53
24/05/2018 17890 -1.81 61
23/05/2018 18220 1.28 55
22/05/2018 17990 -2.02 8
21/05/2018 18360 0.05 103