נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 31156 הכנסות 126
נכסים שוטפים 29793 רווח גולמי 126
נכסים בלתי שוטפים 1363 רווח תפעולי 30
הון עצמי 900 רווח לפני מס 31
התחייבות שוטפות 29376 רווח נקי 22
התחייבויות בלתי שוטפות 880 רווח למניה 1.29
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הפניקס 89.81
ברטפלד אסף 0.02
קסם ת.סל אחזקות 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים